Спрееви

Friday, August 07, 2020

Eurol Open Gear Lube Spray

Пакување:
400ML

Опис:
Eurol Open Gear Lube Spray е погоден за подмачкување на високо oптоварени отворени запчаници и има одлични водоотпорни својства.

Eurol Open Gear Lube Spray се нафаќа на површината и нуди одлични својства против 'рѓа и корозија. Овој спреј спречува контакт меѓу метал и метал, се со цел да дојде до зголемување на ефикасноста и работниот век на дисковите и запчаниците.

Eurol Open Gear Lube Spray е базиран врз основа на органски соединенија и минерални масла. Може да се примени и кога деловите што треба да се подмачкаат се во употреба.

Eurol Open Gear Lube Spray мора да се протресе добро пред употреба. Се прска на приближно 20 cm од објектот. Нанесете ја саканата количина. Користете го овој спреј само во добро проветрени простории. Во случај на контакт со очите, веднаш да се измијат очите со многу вода. Запалива супстанција.

Eurol Open Gear Lube Spray има рок на траење до 3 години. Да се чува на суво и ладно место со температура помеѓу +5°C до +25°C.

Lubricants

Примај известувања

Контакт

ФУЛ СИСТЕМ дооел
ул. Финска 15 бр. 65
Скопје, Македонија
+389 2 2531 725
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scroll to Top